Камери по желание на клиента

това, което Ви е необходимо независимо дали става дума за допълнителна функция, свързана с обработката на изображения, или за технически изисквания към корпуса на камерата. Всеки един процес може да бъде оптимизиран чрез промяна на фунционалностите в една камера. Предварителното обработване на изображенията например значително намалява натовареността на процесора. Форматът за съхраняване на информацията може да бъде променян, което прави сравнително лесно експлоатирането на сложни системи приложения, включващи едновременно камера, светлинен източник и система за управление. След точното идентифициране на Вашите нужди, ние ще Ви помогнем да реализирате своята цел на практика.

Компанията Базлер винаги е обръщала лично внимание на всеки свой клиент, стремим се да отговорим на всяка една конкретна нужда, което на днешния силно конкуретен пазар осигурява голямо предимство на нашите купувачи. Актуалната ни портфолио наброява близо 200 камери, като наред с тях сме разработили над 450 различни индивидуални решения за своите клиенти, което е особена наша гордост.

Няколко примера за това:

  • модификация на корпус с елементи за закрепване и логото на купувача
  • модификация на фърмуер с възможност за предварителна обработка на изображенията
  • модификации на софтуер и драйвери
  • генериране и съхранение на статистически данни в самата камера
  • камери, отговарящи на специални качествени изисквания

Самостоятелен отдел се грижи за анализа и изпълнението на специалните нужди на клиентите, оценката на всяка една нова задача се прави професионално и бързо. Ето защо времето и разходите, необходими за подготвянето на дадена индивидуална разработка, могат предварително да бъдат точно определени. Ако имате някакви конкретни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!