Политика за поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за Долфио Технологии България ООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат използвани и защитени Вашите лични данни.
 
Кой носи отговорност за личните Ви данни?
Долфио Технологии България ООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.
 
Долфио Технологии България ООД
 
Фирмен регистър:
Регистрационен номер на компанията: 203069007
Упълномощен представител: Жолт Роботка
Регистрационен номер по ДДС: BG203069007

Къде съхраняваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП").
Хостинг доставчик:
DoclerNet Hosting Ltd
1101 Budapest
Expo sq. 5-7.
Телефон: +36 1 432 3133
Имейл: info@doclernet.hu
 
Кой има достъп до Вашите данни?
Вашите данни може да се споделят в рамките на компанията Долфио Технологии.
Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън компанията Долфио Технологии. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги. Запознайте се с категориите трети страни за всеки процес по-долу.
 
Какво е правното основание за използването на Вашите данни?
За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор, и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?
Право на достъп: 
По всяко време имате право да поискате информация относно личните си данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с machine-vision.bg (info@gepilatas.hu), след което в рамките на 30 дни Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост: 
Когато machine-vision.bg обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, пратени на Вас или на друга страна чрез електронна поща в рамките на 30 дни. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране: 
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Ако имате профил в machine-vision.bg , можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.
 
Право на изтриване:
Имате право да изтриете всички лични данни, предоставени от Вас на Долфио Технологии България ООД по всяко време, освен в следните ситуации:

* в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос
* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
* имате неуреден дълг към Долфио Технологии България ООД, независимо от начина на плащане
* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години
* Вашият дълг е бил предаден на трета страна през последните три години или една година за починали клиенти
* Вашето заявление за кредит е отхвърлено през последните три месеца
* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата транзакция според счетоводните правила.
 
Право да възразите срещу използването на лични данни по легитимен интерес: 
Имате право да възразите срещу ползването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Долфио Технологии България ООД. Долфио Технологии България ООД няма да продължи да използва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.
 
Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
 
Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като последвате указанията за това, изписани във всяко писмо, изпратено с маркетингова цел
* като изпратите имейл с такова изискване на info@gepilatas.hu
 
Право на ограничение
Имате право да поискате Долфио Технологии България ООД да ограничи използването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
 
*ако възразите срещу използването въз основа на легитимен интерес на Долфио Технологии България ООД, Долфио Технологии България ООД ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, Долфио Технологии България ООД трябва да ограничи използването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
*ако използването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничение (-)
*ако Долфио Технологии България ООД вече не се нуждае от личните Ви данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на info@gepilatas.hu.
 
Право на подаване на жалба към надзорен орган: 
Ако смятате, че Долфио Технологии България ООД обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.
Комисия за защита на личните данни:
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Tел. 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Съобщаваме всички съществени промени в Политиката за поверителност, например: целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.

Онлайн покупка
Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн услугите на Долфио Технологии България ООД. 
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви.
Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и въпроси във връзка с услугите.
Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори. 

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни:

* информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер
* информация и история на плащанията 
* информация за поръчките

Ако имате профил в machine-vision.bg ще използваме и Вашите лични данни, създадени във връзка с профила, като например:
 
* номер на профил 
* история на плащанията

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката, складови компании и доставчици във връзка с доставката на Вашата поръчка. Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане. Кредитни референтни агенции за идентификационни и кредитни проверки и агенции за събиране на вземания.

Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.
Какво е правното основание за използване на Вашите лични данни?
Използването на Вашите лични данни е необходимо на machine-vision.bg, за да изпълни услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.
 
Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент.
За клиенти с профил в machine-vision.bg ще запазим личните данни в продължение на 36 месеца след последната поръчка.

Маркетинг
Защо използваме Вашите лични данни?
Използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме специални предложения, информационни проучвания и покани чрез електронна поща, текстови съобщения, и телефонни разговори.
За да подобрим Вашия потребителски опит в machine-vision.bg, ще Ви изпращаме подходяща информация и ще Ви предоставяме персонализирани оферти.
Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни :
 
* информация за контакт, например: имейл адрес, телефонен номер и пощенски код
* име 

Ако имате профил в machine-vision.bg, ще използваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, например:

* име
* адрес
* история на плащанията

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън компанията Долфио Технологии. 
Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Използването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация.

Право да оттеглите съгласието си:
Имате право да оттеглите съгласието си за използване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг.
Ако го направите, Долфио Технологии България ООД няма да може да Ви изпраща допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като последвате указанията за това, изписани във всяко писмо, изпратено с маркетингова цел
* като изпратите имейл с такова изискване на info@gepilatas.hu
 
Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие.

Обслужване на клиентите

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите запитвания, да обработваме жалби и гаранционни въпроси за продуктите, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, по телефон или чрез социалните мрежи.

Какви лични данни използваме?

Използваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:

* информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер

* информация за плащанията и история на плащанията

* информация за поръчките

* номер на профил

* всяка кореспонденция по даден въпрос

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Единствено служителите на компанията Долфио Технологии имат достъп до Вашите лични данни.

Какво е правното основание за използване на Вашите лични данни?

Използването на Вашите лични данни се основава на Вашия и на нашия законен интерес.
Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни за управление на случаите с телефонни номера, имейл адреси и кореспонденция в продължение на 36 месеца. 
Право да възразите срещу използването на лични данни по легитимен интерес: 

Имате право да възразите срещу ползването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Долфио Технологии България ООД. Долфио Технологии България ООД няма да продължи да използва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Подобрение и промени в политиката за поверителност
Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите данни, за да оценяваме, развиваме и подобряваме нашите услуги, продукти и системи за всички наши клиенти. За целта няма да анализираме Вашите данни на персонално ниво, а цялата обработка ще бъде извършена с псевдоанонимни данни.
Това включва извършване на анализ, за да станат нашите услуги по-лесни за използване, като например промяна на потребителския интерфейс, за да се опрости потокът от информация или да се подчертаят функциите, които обикновено се използват от нашите клиенти в нашите цифрови канали и да се подобрят айти системите за повишаване на сигурността за нашите посетители и клиенти като цяло.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни, ако решите да ни ги предоставите:
* клиентски номер
* страна
* настройки на профила
Ще обработваме следните категории лични данни, ако сте направили покупка:
* история на поръчката
* история на плащането
Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат на трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги. Използваме Google Analytics, анализиращи уеб трафика, за да изследваме стандартното поведение на нашите клиенти в интернет.
Какво е правното основание за използването на Вашите лични данни?
Обработването на личните Ви данни с цел развитие и подобряване на нашите услуги и продукти е въз основа на легитимния ни интерес.
Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато имате активен профил в machine-vision.bg.
Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на Долфио Технологии България ООД, като се свържете с machine-vision.bg (info@gepilatas.hu). След това профилът Ви ще бъде изтрит и няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

Изпълнение на правни задължения
Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме личните Ви данни, за да спазим постановленията в законите, съдебните решения и решенията на властите.
Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност."
 
Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни
*клиентски номер
*номер на поръчката
*име
*пощенски адрес
*сума на транзакцията
*дата на транзакцията

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите данни могат да бъдат споделяни в рамките на групата Долфио Технологии.
Вашите данни ще бъдат споделяни с компании, които предлагат системни решения в счетоводната сфера.
Какво е правното основание за използването на Вашите лични данни?
Обработването на личните Ви данни с цел развитие и подобряване на нашите услуги и продукти е въз основа на легитимния ни интерес.
Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме данните Ви в съответствие с правилата за счетоводна отчетност в България

Бисквити
„Бисквитката" е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения. Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на  „бисквитките".
Как използваме бисквитките?
Използваме постоянни „бисквитки“, за да съхраним избора Ви на начална страница и Вашите данни, в случай че изберете „Запомни ме“ при влизане във Вашия профил.
Използваме „бисквитки" на първи и трети страни, за да събираме статистически и потребителски данни в сбита и индивидуална форма чрез инструменти за анализ, за да оптимизираме нашия сайт и да Ви представим подходяща маркетингова информация.  
Какви лични данни използваме за тях?
Бисквитите на machine-vision.bg не сортират лични данни.
Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за да Ви предоставим горепосочените услуги, като например инструмент за анализ с цел събиране на статистически данни и  оптимизиране на нашия сайт, за да Ви предоставяме подходяща информация.
Колко време съхраняваме Вашите данни?
Machine-vision.bg не запазва Вашите лични данни.
Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате „бисквитките“, няма да можете да се възползвате от всички функции. 
Информация за управление на настройките на бисквитките в различните браузери:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer