Безплатен уебинар на Баслер

Баслер организира безплатен семинар, който ще се води от мениджъра на пазара на медицински продукти – Феликс Кемниц. В рамките на уебинара ще се запознаете с темата „deep learning“ в дълбочина. Курсът представя как системите за машинно зрение могат да се прилагат при „artificial neural networks (ANNs)“ в медицински и други подобни приложения.
По време на уебинара експертът ще Ви представи три вида системи за машинно зрение, сравнявайки техните предимства и недостатъци:
• Системи, базирани на „FPGA framegabber“,
• Компютърно базирани системи и
• Вградени „deep learning“ системи
Освен тяхната ефективност Феликс ще говори и за особеностите на трите системи от гледна точка на разходи и възможности за развитие.
Можете да се регистрирате за курса през следния линк