Транспорт

Откакто съществуват интелигентни транспортни системи, камерите винаги са били част от тях, с времето обаче се променя тяхната роля. Първоначално камерата служи единствено за елементарно наблюдение на движещите се превозни средства, днес обаче тя вече е част от сложната система за управление и контрол, която регулира трафика. Съвременните камери са способни да определят модела на даден автомобил и дори да „видят” регистрационния му номер.

Базлер следи бързо променящите се изисквания и създава нови модели, които да са с:

  • широк променлив диапазон
  • висока чувствителност
  • най-доброто съотношение цена-качество

 

Обичайни области на приложение:

Спазване на закона за движение по пътищата (напр. надвишаване на максималната позволена скорост, преминаване на червен светофар, неразрешена промяна на платното)
Препоръчваме сериите: aceaviator, Basler network

Управление и контрол на трафика (наблюдение на пътищата, автомобилния поток и метеорологичните условия, следене за ПТП)
Препоръчваме сериите: Basler network

Автоматично разпознаване на регистрационния номер (напр. определяне на времетраене на пътуване, наблюдение на паркинзи и ограничаване на достъп, регулиране на трафика в градските части, както и следене за спазване на максималната позволена скорост)
Препоръчваме сериите: aceaviator, Basler network

Свържете се с нас и ни кажете от какво имате нужда, за да Ви предложим най-доброто средство за реализиране на Вашия проект.