Роботика

Роботика

Роботите и тяхното приложение в промишлеността вече не са новост за никого. Най-често се ползват за местене на компоненти с голяма маса, прецизно позициониране и извършване на повтарящи се поредици от действия. Тяхната производителност е на постоянно високо ниво, а освен това са впечатляващо надеждни. Системите за визуална инспекция представляват неразделна част от работата на тези сложни машини, те им помагат да „виждат”. Захватът и точната позиция на роботизираната ръка се ръководят от получените и обработени изображения, които роботът получава посредством камерата, така се подсигурява прецизността на дадена поредица от действия.

Базлер следи бързо променящите се изисквания и създава нови модели, които да са с:

  • великолепно качество на изображението
  • висока скорост на прехвърляне на информацията
  • минимално ползване на RAM и ниско тегло
  • възможност за ползване на кабел с дължина до 100 м
  • добра удароустойчивост

 

Обичайни области на приложение:

Захват и преместване

Препоръчваме сериите: acescout

Технически и качествен контрол (напр. определяне на продуктови характеристики по време на произвоствения процес)

Препоръчваме сериите: aceaviatorpilotscout

Свържете се с нас и ни кажете от какво имате нужда, за да Ви предложим най-доброто средство за реализиране на Вашия проект.