Фотоволтаични системи

Фотоволтаични системи

Източниците на възобновяема енергия се превръщат във все по-добра алтернатива на изкопаемите горива. Нараства търсенето на соларни панели и модули, което увеличава конкуренцията и очакванията на купувачите, ето защо фирмите-производители търсят нови възможности за намаляване на разходите без това да се отразява на качеството на крайния продукт. Цифровите камери спомагат автоматизирането на повечето процеси, като по този начин значително повишават ефективността на производството.

Наред с многобройните си други предимства, камерите Базлер предлагат:

  • великолепно качество на изображението, ниско ниво на шум
  • висока чувствителност, особено в близката инфрачервена област
  • най-доброто съотношение цена-качество

 

Обичайни области на приложение:

Слънчеви колектори

Препоръчваме сериите: runnersprintL400L800

Инспекция на повърхности за деформации, следи от абразия и други отклонения

Препоръчваме сериите: aceaviatorpilotscout

Инспекция на фино филмово покритие

Препоръчваме сериите: runnersprintL400L800

Електролуминесценция в слънчеви батерии и колектори

Препоръчваме сериите: aceaviatorpilotscout

Свържете се с нас и ни кажете от какво имате нужда, за да Ви предложим най-доброто средство за реализиране на Вашия проект.