Полупроводници

Полупроводници

Компютри, мобилни телефони, телевизори – всички те работят с електрически мрежи, които съдържат безброй електронни компоненти. Производството им най-често се извършва с помощта на полупроводникови подложки, чиято сложност нараства от ден на ден. Изключително важен момент представлява контролът на качеството, повишават се очакванията и към цифровите камери, които обслужват този процес. Системите за визуална инспекция вземат участват в производство на подложки – от обработката на материала до готовите интегрални схеми.

Ние създаваме камери, които да отговарят на изискванията на съвременните приложения:

  • висока скорост
  • висока резолюция
  • най-доброто съотношение цена-качество
  • възможност за ползване на кабел с дължина до 100 м

Обичайни области на приложение:

  • автоматизирана визуална инспекция
  • качествен контрол
  • технически контрол

 

Препоръчваме сериите: ace (CMOSIS)aviatorpilotscoutA406

Свържете се с нас и ни кажете от какво имате нужда, за да Ви предложим най-доброто средство за реализиране на Вашия проект.