Хранително-вкусова

Хранително-вкусова промишленост

Постоянно растящите изискванията по отношение качеството на хранителните продукти, съкращаването на производствените процеси, стремежът за максимизиране на преработените количества поставят хранително-вкусовата промишленост пред нови и нови предизвикателства. В днешно време цифровите камери играят ключова роля при следенето на автоматизираните процеси и задължителната проверка за качество на продуктите. С тяхна помощ може да бъде гарантирано високо средно ниво качеството на хранителните продукти, също така помагат да бъде повишена ефективността на производството.

Базлер следи бързо променящите се изисквания и създава нови модели, които да са с:

  • широк променлив диапазон
  • висока кадрова честота
  • най-доброто съотношение цена-качество

 

Обичайни области на приложение:

Инспекция на хранителни продукти (напр. форма, проверка за дефекти, присъствие на чужди елементи)

Препоръчваме сериите: acepilotscoutrunner, sprint.
 

Инспекция на бутилки (напр. качествен контрол на гърла и капачки)

Препоръчваме сериите: acepilotscoutrunner, sprint.


Свържете се с нас и ни кажете от какво имате нужда, за да Ви предложим най-доброто средство за реализиране на Вашия проект.