Електроника

Електроника

Камерите, съдържащи алгоритми за анализ на изображения, открай време се използват при качествения подбор на електронни компоненти. Тенденцията е размерът на детайлите да става все по-малък, а поточните линии – все по-бързи, което налага нови изисквания към системите за обработка на изображения.

Базлер следи променящите се нужди в бранша и създава нови модели, които да отговарят на новите изисквания:

  • високочувствителни сензори
  • висока скорост на прехвърляне на информацията
  • максимална резолюция

 

Обичайни области на приложение:

Инспекция на печатни платки

Препоръчваме сериите: aceaviatorscoutrunnersprint

Инспекция на спойки

Препоръчваме сериите: acA2000-340kmacA2040-180km, също и моделите aviator.

Подбор на електронни компоненти

Препоръчваме сериите: ace и scout

Свържете се с нас и ни кажете от какво имате нужда, за да Ви предложим най-доброто средство за реализиране на Вашия проект.