Автоматизация

Автоматизация на масови производства

Само най-модерните технологии могат да гарантират високите стандарти, които се изискват при автоматизацията на процесите в големите производства. Ето защо системи за визуална инспекция масово се използват при осъществяването на технически и качествен контрол в тази сфера.

Системи за инспекция и контрол вече могат да бъдат открити не само в автомобилните заводи, често се използват камери и в заводите, които произвеждат части за сложни уреди и машини. С тяхна помощ може да бъде извършвана дори фина оптична настройка, което значително опростява работата на поточните линии.

Ние създаваме камери, които да отговарят на изискванията на повечето съвременни приложения. Наред с многобройните си други предимства, камерите Базлер предлагат:

  • великолепно качество на изображението
  • висока скорост
  • изключителна надеждност
  • минимално ползване на RAM
  • удароустойчивост

Обичайни области на приложение:

Проверка на електронни компоненти (напр. идентификация, определяне на форма и размери, проверка за присъствие на необходимите компоненти)

Препоръчваме сериите: aceaviatorpilotscout, също така и line scan камерите.

Управление на роботи и поточни линии
Препоръчваме сериите: aceaviatorpilotscout

Центроване

Препоръчваме сериите: aceaviatorpilotscout

Баркодове

Препоръчваме сериите: aceaviatorpilotscout
 

Свържете се с нас и ни кажете от какво имате нужда, за да Ви предложим най-доброто средство за реализиране на Вашия проект.