Микроскопия

Микроскопия и микроскопска техника

Камерите, използвани в сферата на машинното зрение, са незаменими и при заснемането на микроскопски изображения. Новоразработваните начини за обработка на изображения позволяват микроскопските изследвания да постигат все по-добри резултати. Високоскоростните камери намират ключово приложение например при работата с конфокални микроскопи.

Наред с многобройните си други предимства, камерите Базлер предлагат:     

  • широк променлив диапазон
  • ниско ниво на шум
  • изключителна резолюция, великолепно качество на изображението

 

Обичайни области на приложение:

Стандартни конфигурации микроскопи

Препоръчваме сериите: acepilotscout

Микроскопи за хирургията

Препоръчваме сериите: acepilotscout

Микроскопи със специална цел

Препоръчваме сериите: acepilotscout

Свържете се с нас и ни кажете от какво имате нужда, за да Ви предложим най-доброто средство за реализиране на Вашия проект.