Фармацевтика

Фармацевтика

Производството на лекарствени продукти се регулира от международни наредби. Непрестанен конкрол подсигурява необходимото качество и 100%-овото спазване на законовите изисквания. Приложенията за визуална инспекция са способни да следят дали съдържанието и количеството отговарят на посочените върху опаковката и дали навсякъде присъства лекарствена брошура например.

Изискванията към качеството на лекарствените опаковки също са много високи. Дефектните и неотговарящите на критериите продукти трябва да бъдат отделяни без това да забавя производствения процес. Цифровите камери и системите за машинно зрение представляват ключов момент при оптимизиране на качеството и повишаване на ефективността.

Базлер следи променящите се нужди във фармацевтичния бранш и създава нови модели, които да отговарят на новите изисквания:

  • висока резолюция
  • висока кадрова честота
  • минимално ползване на RAM
  • възможност за ползване на кабел с дължина до 100 м

 

Обичайни области на приложение:

Управление на поточни линии

Препоръчваме сериите: acescout

Качествен контрол

Препоръчваме сериите: acescoutpilot

Optikai karakter/vonalkód/mátrix kód leolvasás

Препоръчваме сериите: acescout

Termékellenőrzés

Препоръчваме сериите: acescoutrunner

Свържете се с нас и ни кажете от какво имате нужда, за да Ви предложим най-доброто средство за реализиране на Вашия проект.