Медицина

Медицина

Офталмологията, дерматологията, стоматологията и патологията са все медицински области, които се възползват в голяма степен от широкото разпространение на цифровизацията при записа на изображения. Системите за анализ не само помагат при извършването на диагностика и лечение, а и също така и при производството на медицинска техника. Повишаването на сложността на медицинските апарати води до нуждата от все по-точни измервания и по-голяма надеждност на приложенията.

Ние създаваме камери, които да отговарят на изискванията на повечето съвременни медицински приложения, например:

  • да са с широк променлив диапазон
  • да са с висока чувствителност
  • прецизно да предават на цветовете
  • да са изключително надеждни

 

Обичайни области на приложение:

Офталмология (напр. при изследване на роговица и ретина)
Препоръчваме сериите: aceaviatorpilotscoutrunnersprint

Стоматология (напр. протези, зъбна картина)
Препоръчваме сериите: aceaviatorpilotscout

Микроскопия
Препоръчваме сериите: aceaviatorpilotscout

Свържете се с нас и ни кажете от какво имате нужда, за да Ви предложим най-доброто средство за реализиране на Вашия проект.